Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti krasnybyt.sk s.r.o., Lachova 20, 851 03 Bratislava, IČO: 44 565 143, DIČ: 2022744229 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail
 • telefon

Uvedené údaje je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti Správcu. Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľ webhostingu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií
 • Spracovatelia účtovníctva

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, viac nižšie.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • Vziať súhlas kedykoľvek späť, pri zaniknutí súhlasu budú dáta ďalej spracovávane iba za účelom plnenia obchodných záväzkov, pokiaľ došlo k plnení objednávky.
 • Vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
 • Vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov.
 • Vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov.

Práva uplatníte zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.